Činnosť stavbyvedúceho na stavbách:

OS Agria, Nitra;
Centrum VTI, Bratislava;
Administratívne centrum TNT Express, Vajnory;
WAW House, Bratislava;
Uniklinika, Prievidza;
Odkanalizovanie MČ Hody, Galanta;
Logistické centrum Gebruder Weiss, Senec;
AU Optronics, Trenčín;
Rekonštrukcia haly Bekaert, Hlohovec;
Logistické centrum Prologis, Senec;
Zateplenie a komplexná rekonštrukcia BD:
Ivanská cesta 13, Bratislava;
Hrobákova 2 – 4, Bratislava;
Hlaváčikova 16 – 18, Bratislava;
Na Hlinách 32 – 34, Trnava;
Partizánska 287, Myjava;
Výrobná Hala, Nové Mesto nad Váhom;
Nadstavba BD na Piešťanskej ulici 5, Trenčín;
J. Palu 6, 7, 8, Nemšová;
Staré Dvory 72, Lednické Rovne;
Pionierska 422, Dubnica nad Váhom;
Motel Trója, Dubnica nad Váhom;
Makovického 5188, Martin;

Činnosť stavebného dozoru na stavbách:

Okružná 296, Dubnica nad Váhom (zateplenie a nové balkóny);
Školská 232, Považská Bystrica (komplexná rekonštrukcia);
Rekonštrukcia OD Banco I. etapa, Považská Bystrica;
OC PB, Považská Bystrica (novostavba);
Moyzesova 394, Dubnica nad Váhom (komplexná rekonštrukcia, nové balkóny);
Školská 233, Považská Bystrica (komplexná rekonštrukcia);
Centrum I/57, Dubnica nad Váhom (komplexná rekonštrukcia);
Rozkvet 2037, Považská Bystrica (výmena výťahov, iná modernizácia);
OC PU, Púchov (novostavba);
SNP 1410, Považská Bystrica (výmena výťahov);
SNP 1411, Považská Bystrica (zateplenie);
Rozkvet 2008, Považská Bystrica (obnova parteru);
Rozkvet 2011, Považská Bystrica (rekonštrukcia strechy);
Centrum II/94, Dubnica nad Váhom (rekonštrukcia strechy);
Trenčianska 84, Nová Dubnica (strecha, výťah, pivnice);
Nábrežná 994, Považská Bystrica (komplexná rekonštrukcia);
Tatranská 299, Považská Bystrica (výmena stupačiek);
Tatranská 302, Považská Bystrica (rekonštrukcia el. rozvodov);

Zabezpečenie projektovej dokumentácie na stavbách:

Obnova BD Centrum I/44, Dubnica nad Váhom,
rozsah pre ŠFRB;
Obnova BD Pod Kaštieľom 641, Dubnica nad Váhom,
štítové steny;
Obnova BD Okružná 296, Dubnica nad Váhom,
komerčný úver;
Obnova BD Bratislavská 444, Dubnica nad Váhom,
rozsah pre ŠFRB;
Stavebné úpravy BD Pod Sokolice 513, Trenčín,
komerčný úver;
Stavebné úpravy BD Odbojárov 5, Nemšová,
komerčný úver;
Obnova BD Centrum II/99, Dubnica nad Váhom,
rozsah pre ŠFRB;
Obnova BD Moyzesova 398, Dubnica nad Váhom,
komerčný úver;
Obnova BD Dlhé Hony 1160, Trenčín,
rozsah pre ŠFRB;
Obnova BD Športovcov 659, Dubnica nad Váhom,
rozsah pre ŠFRB;
PD jestvujúceho stavu elektroinštalácie výrobno-skladovej haly Horovce;
Obnova BD Športovcov 490/24, Nemšová,
komerčný úver;
Obnova BD I. Krasku 667/2, 668/4, Trenčín,
rozsah pre ŠFRB;
Nábrežná 994/7, 8, Považská Bystrica,
rozsah pre ŠFRB;
Trenčianska 84, Nová Dubnica,
rozsah pre ŠFRB;
Bratislavská 436, Dubnica nad Váhom,
rozsah pre ŠFRB;
Nemocnična 989, Považská Bystrica,
zateplenie strechy;
Školská 245, Košeca,
komerčný úver;
Športovcov 70, Košeca,
rozsah pre ŠFRB;
Rozkvet 2037, Považská Bystrica,
výmena výťahov, rozsah pre ŠFRB;
Prípojka plynu a vody, Výrobná hala Horovce;
Obnova BD Moyzesova 394, Dubnica nad Váhom,
komerčný úver;
Obnova BD Centrum I/57, Dubnica nad Váhom,
komerčný úver;

––