Zabezpečenie projektovej dokumentácie na stavbách:

Obnova BD Centrum I/44, Dubnica nad Váhom,
rozsah pre ŠFRB;
Obnova BD Pod Kaštieľom 641, Dubnica nad Váhom,
štítové steny;
Obnova BD Okružná 296, Dubnica nad Váhom,
komerčný úver;
Obnova BD Bratislavská 444, Dubnica nad Váhom,
rozsah pre ŠFRB;
Stavebné úpravy BD Pod Sokolice 513, Trenčín,
komerčný úver;
Stavebné úpravy BD Odbojárov 5, Nemšová,
komerčný úver;
Obnova BD Centrum II/99, Dubnica nad Váhom,
rozsah pre ŠFRB;
Obnova BD Moyzesova 398, Dubnica nad Váhom,
komerčný úver;
Obnova BD Dlhé Hony 1160, Trenčín,
rozsah pre ŠFRB;
Obnova BD Športovcov 659, Dubnica nad Váhom,
rozsah pre ŠFRB;
PD jestvujúceho stavu elektroinštalácie výrobno-skladovej haly Horovce;
Obnova BD Športovcov 490/24, Nemšová,
komerčný úver;
Obnova BD I. Krasku 667/2, 668/4, Trenčín,
rozsah pre ŠFRB;