Odborný stavebný dozor, zabezpečenie projektu,
inžinierska činnosť.

Kvalitný stavebný dozor od prípravy projektu po kolaudáciu.

Spoločnosť PROFID, s. r. o. vykonáva stavebný dozor – dbá na zabezpečenie maximálnej kvality pri dodržaní ekonomickej efektívnosti a splnení všetkých technických požiadaviek na výstavbu.