Činnosť stavebného dozoru na stavbách v roku 2017:

Okružná 296, Dubnica nad Váhom;
Školská 232, Považská Bystrica;

2018:

Rekonštrukcia OD Banco I. etapa, Považská Bystrica;
OC PB, Považská Bystrica;
Moyzesova 394, Dubnica nad Váhom;

2019:

Bytové domy

Rekonštrukcia strechy BD Centrum II/94 v Dubnici nad Váhom; Zateplenie strechy BD Nemocničná 989 v Považskej Bystrici; Výmena výťahov a modernizácia interiéru BD Rozkvet 2037 v Považskej Bystrici; Výmena výťahu BD SNP 1410 v Považskej Bystrici; Komplexná obnova BD Školská 233 v Považskej Bystrici; Výmena spoločných rozvodov BD Tatranská 299 v Považskej Bystrici; Výmena výťahu a zateplenie strechy BD Trenčianska 84 v Novej Dubnici;

Polyfunkčné objekty

Obchodné centrum FR Centrum v Púchove; Rekonštrukcia OD Banco, 2. etapa v Považskej Bystrici;

Rodinné domy 

Hrubá stavba RD Domaniža; Hrubá stavba RD v Domaniži 2;

2020:

Bytové domy

Komplexná obnova BD M. R. Štefánika 155 v Považskej Bystrici; Komplexná obnova BD Nábrežná 994 v Považskej Bystrici; Rekonštrukcia parteru BD Rozkvet 2008 v Považskej Bystrici; Zateplenie strechy a strojovní výťahov BD Rozkvet 2011 v Považskej Bystrici; Výmena bleskozvodu, zateplenie povaly a iná modernizácia BD Tatranská 302 v Považskej Bystrici; Komplexná obnova BD SNP 1411 v Považskej Bystrici;

Rodinné domy

Hrubá stavba RD Horný Lieskov;

2021:

Bytové domy

Komplexná obnova BD Mládežnícka 325 v Považskej Bystrici; Výmena výťahov, zateplenie suterénu a modernizácia interiéru BD Mojmírova 1163 v Púchove; Komplexná obnova BD Rozkvet 2026 v Považskej Bystrici; Komplexná obnova BD Rozkvet 2020 v Považskej Bystrici;

Polyfunkcia

Zateplenie Domu kultúry vo Vrchteplej;

Priemyselné stavby

Hala na presné odlievanie fy MEDEX v Považskej Bystrici

Rodinné domy

RD Lúčky v Považskej Bystrici; RD Horný Lieskov 2; RD Vieska Bezdedov; RD Ďurďové;

2022:

Bytové domy

Komplexná obnova BD Hlinická 1148 v Bytči; Komplexná obnova BD Lánska 936 v Považskej Bystrici; Komplexná obnova BD Miernová 312 v Považskej Bystrici; Komplexná obnova BD Pribinova 969 v Považskej Bystrici;

Polyfunkcia

Komplexná obnova domu kultúry v Nimnici a inštalácia zdroja obnoviteľnej energie;

Rodinné domy

RD Dedovec v Považskej Bystrici

2023:

Bytové domy

Komplexná obnova BD Kukučínova 771 v Beluši; Komplexná obnova BD Kukučínova 772 v Beluši; Komplexná obnova BD Rozkvet 2019 v Považskej Bystrici; Komplexná obnova BD Rozkvet 2021 v Považskej Bystrici; Komplexná obnova BD Rozkvet 2030 v Považskej Bystrici; Komplexná obnova BD Lánska 958 v Považskej Bystrici; Komplexná obnova BD SNP 1477 v Považskej Bystrici;

Priemyselné budovy

Novostavba haly v Považskom Podhradí;

__