Činnosť stavebného dozoru na stavbách:

Okružná 296, Dubnica nad Váhom;
Školská 232, Považská Bystrica;
Rekonštrukcia OD Banco I. etapa, Považská Bystrica;
OC PB, Považská Bystrica;
Moyzesova 394, Dubnica nad Váhom;

__