Ing. Tibor Čiernik

telefón: 0948 094 769
e-mail: tiborciernik@gmail.com

Mládežnícka 329/14, 017 01 Považská Bystrica